Kleutercoaching

Als kleuterspecialist neem ik je mee in de wereld van de kleuter.

Je leert: te werken met rituelen, rust en raakvlakken.

Je ervaart: helderheid, rust en groei bij kind en leerkracht.

Kleuteronderwijs is een ambacht, bedoelt om zintuigen te prikkelen

Wil jij leren hoe je alle praktische zaken onder knie kunt krijgen en daardoor:

 • Rust en overzicht in je kleuterklas
 • Doelen bereiken met spelend leren
 • Minder werkdruk ervaren
 • Creatieve inspiratie opdoen voor de inrichting van je hoeken
 • Leren hoe je met muziek je dagritme flexibel laat verlopen
 • Je registratie op een manier inzetten dat het minder tijd kost

Dat kan!

Of, ben jij al langer kleuterleerkracht en ben je op zoek naar:

 • Meer inspiratie op een bepaald gebied ; rekenen, taal, motoriek, muziek
 • Of zoek je de samenhang daartussen in je aanbod
 • Een interessante studiemiddag waarbij je 10 interventies krijgt om direct toe te passen
 • Om het spel aanbod in je hoeken beter te laten verlopen
 • Wil je ontdekken hoe je het buitenspel kunt verrijken met de materialen die al op school aanwezig zijn

Dat kan!

Wil je als leidinggevende:

 • Helder te krijgen hoe het kleuteronderwijs vorm te geven, passend bij:
  Het beleid van de school, of nieuw beleid daarin te ontwikkelen.
 • Een effectieve tool te hebben om kwaliteit te herkennen in de kleuterklas.
 • Meer inzicht te krijgen in wat werkt bij kleuters en dit te verwerken binnen de eigen schoolontwikkeling.
 • Een heldere doorgaande lijn te hebben voor spelend leren bij de groepen 1t/m4
 • Individuele Coaching inzetten voor een (startende) leerkracht ter ondersteuning van kwalitatief goed lesgeven in de onderbouw.
 • Een coach die makkelijk schakelt en beleid kan omzetten naar de praktijk en andersom.
 • Iemand die jarenlang ervaring heeft binnen alle lagen van het basisonderwijs.

Boek een inspiratiesessie of een dagdeel en mail mij, er is veel mogelijk.